Zajęcia pozalekcyjne uczniów

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Każdego roku wielu rodziców mających dzieci w wieku szkolnym decyduje się finansować im różnego typu dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe – w tym roku szkolnym niemal tyle samo rodziców co przed rokiem (46%). Na decyzję o posłaniu dzieci na płatne zajęcia pozalekcyjne wpływa przede wszystkim poziom wykształcenia rodziców.fot. sxc.hu

Od kilkunastu lat najpopularniejsze płatne zajęcia pozalekcyjne to lekcje języków obcych (w roku szkolnym 2013/2014 zdecydowało się je opłacać 28% rodziców). Na poziomie porównywalnym z rokiem poprzednim pozostało także inwestowanie w rozwój zdolności artystycznych dzieci (17%), mniej rodzin zaś zdecydowało się na opłacanie dzieciom korepetycji i kursów przygotowawczych (12%).

W tym roku szkolnym po raz kolejny wzrosła natomiast popularność płatnych zajęć sportowych, takich jak: pływanie, piłka, tenis, wschodnie sztuki walki, SKS czy jazda konna. Rekordowo wysoki poziom zainteresowania dodatkowymi płatnymi zajęciami sportowymi (27%), na opłacanie których zdecydowało się niemal tyle samo rodziców co w przypadku nauki języków obcych, może być efektem ostatnich kampanii wskazujących na znaczenie wychowania fizycznego dla ogólnego rozwoju młodego człowieka, jego wpływ na zdrowie w dalszym życiu, a także przekonania o niedostatecznym wywiązywaniu się polskich szkół z zadań w tym zakresie.

Źródło: CBOS. 

Jeśli dodamy do tych zajęć czas przeznaczony na odrabianie prac domowych, może się okazać, że całkiem spora grupa uczniów nie ma czasu dla siebie i dla kontaktu z rówieśnikami po szkole, a jedyna dla nich swoboda to czas spędzony w internecie, raczej już w późnych godzinach wieczornych.

Prezentowane dane pochodzą z badań CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2011–2013.