Raport o stanie edukacji 2011

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Instytut Badań Edukacyjnych zaprezentował nową edycję Raportu o stanie edukacji, która nosi tytuł „Kontynuacja przemian“. Znacznie mniej obszerny niż wydanie z 2010 r. - raport zawiera w zasadzie tylko jeden rozdział dotyczący aktualnych tendencji zmian - ale i tak może stanowić wartościowe źródło danych o polskiej edukacji.photo: istockphoto.com

Autorzy IBE komunikują, że pierwszym raportem z 2010 r. włączyli się w debatę o kondycji polskiej edukacji, proponując nową jakość dyskusji, zarówno poprzez Kongres Polskiej Edukacji, jak i cykl organizowanych przez instytut seminariów naukowych, a także konferencje, w trakcie których przedstawiali naukowcom, nauczycielom, przedstawicielom samorządów i osobom odpowiedzialnym za polską edukację na rozmaitych szczeblach wyniki naszych badań, a w zamian uzyskując ich opinie, komentarze i formułowanie dalszych wyzwań. Chcą to zadanie kontynuować i jak zauważają na stronie internetowej hasło z pierwszego raportu, że jesteśmy społeczeństwem „w drodze do wiedzy”, pozostaje aktualne i oznacza potrzebę dalszego podążania tą drogą.

W edycji 2011 Raportu IBE wprowadził do raportu na stałe część, w której będzie aktualizować pochodzące z różnych źródeł dane opisujące tendencje w edukacji. Dane te uzupełniono o rozdział poświęcony zmianom w prawie, jakie zaszły w roku poprzedzającym wydanie raportu, w tym wypadku 2011. IBE deklaruje, że oba rozdziały będą aktualizowane w kolejnych edycjach raportu.

W raporcie znalazły się również dwie monografie tematyczne: Szkolnictwo wyższe oraz Edukacja zawodowa w Polsce. W bieżącej edycji Raportu poświęcono tym obszarom więcej uwagi, także dlatego, że zarówno dla szkolnictwa zawodowego, jak i wyższego, był to rok szczególnych zmian prawnych, istotnie modyfikujących ramy dalszego działania.

Raport o stanie edukacji 2011 (PDF)

Broszura informacyjna (PDF)