Jaka będzie europejska szkoła XXI wieku?

Szkoły i uczelnie
Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ImageKomisja Europejska postanowiła zwrócić się do edukatorów, nauczycieli, rodziców, stowarzyszeń uczniów i innych organizacji lub osób zainteresowanych edukacją z ośmioma pytaniami dotyczącymi kierunków rozwoju szkół w krajach członkowskich UE. Zebrane opinie mają przyczynić się do usprawnienia mechanizmów unijnej polityki w zakresie edukacji młodzieży.

 

Publiczne konsultacje „Szkoły na miarę XXI wieku” prowadzone są we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej i potrwają do 15 października 2007 r. Rezultatem konsultacji będzie sporządzenie przez Komisję Europejską komunikatu dotyczącego kierunków rozwoju szkół w Unii Europejskiej na początku 2008 r.

Respondenci zostali poproszeni o zidentyfikowanie działań koniecznych do podjęcia na poziomie krajowym w celu zapewnienia, że jakość kształcenia oferowanego w szkołach będzie spełniać standardy wymagane w XXI w. oraz o określenie tych aspektów edukacji szkolnej, dla których wskazana jest współpraca na poziomie Unii Europejskiej pomiędzy państwami członkowskimi w celu unowocześnienia systemów szkolnych. Przygotowano również roboczy dokument, który ma ułatwić dyskusję na temat europejskich szkół XXI wieku.

Przedmiotem konsultacji są następujące zagadnienia:

 • Jak należy zorganizować szkoły, aby przekazywały one uczniom pełen zestaw kluczowych kompetencji?
 • Jak szkoły mogą wyposażyć młodych ludzi w kompetencje i motywację do uczenia się przez całe życie?
 • Jak systemy szkolne mogą przyczynić się do wspierania długotrwałego zrównoważonego wzrostu ekonomicznego w Europie?
 • Jak systemy szkolne mogą najlepiej odpowiedzieć na potrzebę upowszechniania równości, różnorodności kulturowej i zmniejszyć zjawisko przedwczesnego opuszczania szkoły?
 • Jeśli szkoły mają odpowiedzieć na indywidualne potrzeby edukacyjne każdego ucznia, co można zrobić w zakresie programów nauczania, organizacji szkół i roli nauczycieli?
 • Jak wspólnoty szkolne mogą pomóc młodym ludziom być odpowiedzialnymi obywatelami w zgodzie z podstawowymi wartościami takimi jak pokój i tolerancja dla różnorodności?
 • Jakie wykształcenie i pomoc dla personelu szkolnego są konieczne, aby odpowiedzieć na powstające wyzwania?
 • Jak wspólnoty szkolne mogą być najlepiej kierowane i motywowane do osiągnięcia sukcesu?
 • Jak mogą być one wyposażone w kompetencje, które są im niezbędne, aby odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby i wymagania?

Informacje o konsultacjach znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

(Notka o autorze: Marcin Polak jest twórcą i redaktorem naczelnym Edunews.pl, zajmuje się edukacją i komunikacją społeczną, realizując projekty społeczne i komercyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prowadzi także międzynarodowy serwis edukatorów ekonomicznych i finansowych EconomicEducator.eu).